Generalni uslovi i načini poslovanja

1. Ugovor

Verbalna ili pismena potvrda od strane klijenta o pokretanju posla sa Srpska Poslovna Izvrnost d.o.o. mora biti pretočena u ugovor izmedju klijenta i Srpska Poslovna Izuzetnost d.o.o. kako bi se legitimno otpočelo sa saradnjom.

2. Intelektualna svojina: Srpska Poslovna Izuzetnost d.o.o. zadržava pravo nad intelektualnom svojinom svih materijala, uključujući i izvore informacija za celokupno izvršeni posao.
3. Otkazivanje: Ukoliko klijent želi da prekine ugovor ili otkaže učestvovanje na trening kursu 10 dana pre ugovorenog roka snosiće pun iznos dogovoren u ugovoru koji prati ovu aktivnost. U slučaju trening kursa Srpska Poslovna Izvrnost d.o.o. preuzeće na sebe odgovornost da klijenta priključi sledećem kursu na kome će biti mesta za učestvovanje. MI smo malo preduzeće i kako bi poslovali efikasno moramo da osiguramo da se ugovorene obaveze i termini poštuju po predvidjenom rasporedu. U pojedinim situacijama mi ćemo biti u poziciji da odbijemo nove ugovore kako bi ispoštovali postojeće u vremenu koje je dogovoreno. Kako bi ispoštovali svoje ugovorne obaveze od vas ćemo tražiti da nam dostavite sve potrebne informacije unapred i na vreme. U pojedinim situacijama gde nećemo moći da ispunimo ugovorene obaveze zbog toga što nam niste dostavili ugovorene informacije koje smo od Vas traćili unapred i na vreme, zbog čega potencijalno možemo da kasnimo sa isporukom rezultata zadržavamo pravo da na ugovoreni iznos naknadno dodamo iznos od 25% vrednosti ugovora.
Ukoliko je ugovorom precizirano da Vi treba da nam dostavite potrebne informacije i to niste uradili u vremenu od 4 nedelje od početka važenja ugovora, zadržavamo pravo da zaključimo projekat. U ovom slučaju ugovorene obaveze od strane klijenta se uplaćuju odmah na račun Srpska Poslovna Izuzetnost d.o.o.4. Put i putni troškovi: Srpska Poslovna Izuzetnost d.o.o. zadržava pravo da vreme putovanja naplaćuje kao redovnu ugovorom predvidjenu konsultantsku ratu.5. Ponuda: Ugovorena cena sa klijentom važi i poštuje se onako kako je ugovorom precizirano. Ukoliko klijent proceni da su potrebne promene ili dodatni poslovi po obavljenom poslu, Srpska Poslovna Izvuzetnost d.o.o će prihvatiti ove promena sa napomenom da se dodatno angažovanje posebno dogovara i ugovara sa klijentom.6. Uslovi plaćanja: Plaćanje se vrši preko računa u dinarima(RSD), ili drugoj valuti ako je tako prethodno dogovoreno.7. Plaćanje: Plaćanje mora biti najkasnije izvršeno u roku od 14 dana od izdavanja fakture. Pun i potpun pristup informacijama i rezultatima izvršenog rada može biti dostupan samo onda kada se izvrši plaćanje u potpunosti. Ukoliko ima potrebe da se izvršilac posla od strane Srpska Poslovna Izuzetnost d.o.o dodatno angažuje bez nadoknade ovakva vrsta aktivnosti biće naplaćena u iznosu od 100 Eura.8. Kašnjenje plaćanja:     Ukoliko se plaćanje dogovorenih obaveza iz ugovora ne izvrši u dogovorenom roku preciziranom ugovorom a kasni više od 7 dana od finalnog dana za plaćanje ugovorenih obaveza zadržavamo pravo da klijentu zaračunamo dodatnih 10 % troškova od ukupne vrednosti ostvarenog ugovora.