Strateško planiranje

Strateško planiranje obuhvata sve sfere poslovanja i predstavlja samo srž poslovnog uspeha. Srbija Poslovna d.o.o. Izvrsnost je radila sa preko 150 MSP koja posluju u većini industrijskih sektora na kreiranju jasne vizije i strategije u cilju rasta profita i implementacije vizije preduzeća.

Naš pristup bazira se na MOSI okviru koji podrazumeva četiri primarne faze rada:

Misija - gde nameravate da vodite svoje poslovanje

Ciljevi - glavni zadaci potrebni za izvršenje misije

Strategija - mogućnosti dostupne Vama da ostvarite ciljeve

Implementacija
- kako da strategiju pretvorite u akciju

Strateški plan je polazna osnova za sve druge planove u svakoj organizaciji. Ako se ova ideja vodilja postavi pogrešno, sve ostale uključujući: poslovne planove, godišnje budžete, akcione planove – neće uspeti u praksi.

Naš praktični pristup zasnovan je na tome da je strategija spojena sa implementacijom, i mi radimo sa našim klijentima na obezbedjivanju mogućnosti da postojeća vizija bude pretvorena u konkretne akcije i rezultate.