Savetovanje i priprema projekata iz fondova EU

Srpska poslovna izuzetnost razmišlja i radi unapred i trenutno je uzela učešće u pripremi i predlozima velikog broja projektnih predloga sa kojima će moći da se konkuriše za postojeće EU fondove u Srbiji. U okviru priprema i radnih nacrta projekata članovi tima SBE akomulirali su široko znanje i iskustvo u implementaciji projekata finansiranih od EU, ali i njihovom upravljanju, monitoringu i održivom ekonomskom budućnošću po završetku projektnog finansiranja. SBE ima za cilj da proširi bazu klijenata bliže sarađujući sa gradovima, zajednicama, regionima i preduzećima na projektnim zadacima čije finansiranje se traži od EU.