Poslovne performanse EFQM

EFQM model izvrsnosti

Bez obzira na sektor, veličinu, strukturu ili razvijenost preduzeća, da bi bila uspešna preduzeća moraju od uspostave odgovarajuću menadžmentsku strukturu.
EFQM model izvrsnosti bio je predstavljen javnosti početkom of 1992. kao model za procenivanje preduzeća u okviru nagrade Evropski Kvalitet. U ovom trenutku je najkorišćeniji organizacijski system u Evropi koji je postao osnova za većinu nacionalnih I regionalnih nagrada koje se dodeljuju u oblasti kvaliteta. EFQM model izvrsnosti je veoma praktican alat koji se može koristiti za različite potrebe i na više načina:

  • Kao alat za samoprocenjivanje
  • Kao način za poredjenje sa drugim preduzećima
  • Kao vodič za utvrdjivanje oblasti za poboljšanje poslovanja
  • Kao osnova za opšte prihvaćen Poslovni rečnik i način razmišljanja
  • Kao struktura za postavljanje sistema upravljanja preduzećem


EFQM model izvrsnosti je zasnovan na modelu 9 kriterijuma. Prvih pet pripadaju grupi 'Resursi' a četiri pripadaju grupi 'Rezultati'. Kriterijumi 'Resursi' pokrivaju oblasti kojima se preduzeće bavi.Kriterijumi 'Rezultati' pokrivaju ostvarenja preduzeća. 'Rezultati' su posledica 'Resursa' and 'Resursi' kriterijumi se poboljšavaju koristeći povratnu vezu sa 'Rezultatima'.
Model, koji prepoznaje da je dosta različitih pristupa u cilju ostvarenja održive poslovne izivrsnosti u svim aspektima performansi, bazira se na premise da se:

Izvrsni rezultati u oblasti Performansi, Klijenata, Zaposlenih i Društva ostvaruju kroz Liderstvo koje je zasnovano na Pravilima i Strategijama, koje se ispunjavaju kroz Zaposlene, Partnerstva i Procese. .
EFQM model je predstavljen u dijagramu ispod. Strelice pokazuju dinamičku prirodu modela. U isto vreme one pokazuju kako inovacije i učenje pomažu da se poboljšaju enablers i daju poboljšanja u oblastima rezultata.

Tabela ispod prikazuje pristup metodologije procene preduzeća po EFQM modelu izvrsnosti