Inovacija

Sprovodjenjem konceptualne platforme za Inovacioni Menadžment omogućuju malim i srednjim preduzećima da provere inovacione performanse i uporede ih sa drugim preduzećima. Ova metodologija koristi se za efikasno merenje inovacionih procesa i faktora koji utiču na njihovo sprovodjenje jer nema opšte prihvaćenih mera kojima bi se merili inovacije.

Sprovodjenje ovog procesa omogućava poredjenje i objektivnu analizu, kao i detaljan opis uključujući sugestije kako poporaviti rad u pojedinim oblastima. Pristup informacijama o inovatinom upravljanju je takodje dostupam. Kroz asistenciju od strane inovacionog eksperta preduzeće može da uporedi svoje performanse sa performansama najboljih u ektoru u kome radi.

Sa ovom metodologijom Vi ćete moći:

- da uvidite li je Vaše preduzeće zaista inovativno
- da izmerite i sagledate sopstvene inovativne aspekte
- fokusirate se na delove poslovnog procesa gde se nalazite na nezadovoljavajućem nivou
- upoznate se sa inovacionim ekspertima
- saradjujete sa ekspertima koji mogu da Vam asistiraju da iznesete više proizvoda ili usluga na tržište, uradite to brže i efikasnije